/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Warunkiem otrzymania językownika BEZPŁATNIE jest opłacenie udziału we wszystkich edycjach konkursów

Weltsprachen Kinder 

w roku szkolnym 2020/2021

Zgłoszenie udziału we wszystkich edycjach

 

Imię i Nazwisko koordynatora
Nazwa Szkoły
Adres: ulica i numer
Adres: kod pocztowy i miejscowość
Adres e-mail
Faktura VAT
NIP
Formuła konkursu
Liczba uczestników w klasie 4 (x20zł)
Liczba uczestników w klasie 5 (x30zł)
Liczba uczestników w klasie 6 (x30zł)
Liczba uczestników w klasie 7A (x20zł)
Liczba uczestników w klasie 7F (x30zł)
Liczba uczestników w klasie 8A (x30zł)
Liczba uczestników w klasie 8F (x30zł)
WYŚLIJ  ZGŁOSZENIE
WYŚLIJ  ZGŁOSZENIE
Formularz został poprawnie wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Formularz zgłoszeniowy konkursu Weltsprachen Kinder | CAŁY ROK SZKOLNY

Lista uczestników

Informacje RODO

Przy IMIENNEJ formule umieść plik z danymi uczniów

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660