/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Szanowni Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice

 

W roku szkolnym 2019 / 2020 Wydawnictwo SYNAPSA po RAZ PIERWSZY ma przyjemność zaprosić uczniów klas czwartych szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie:

 

Synapsik "MEN" IV

 

Organizowany przez nas konkurs ma charakter ogólnopolski, stanowi ciekawe uzupełnienie zajęć oraz stanowi cenną informację zwrotną, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów, o aktualnym poziomie wiedzy uczestników.

 

Testy konkursowy dla klasy IV w sesji jesiennej składać się będzie z TRZECH ARKUSZY stanowiących podsumowanie nauki w całej klasie 3 szkoły podstawowej. Każdy z arkuszy obejmować będzie odmienny obszar edukacyjny:

 

 

 

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu Synapsik MEN Junior jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z danej szkoły

(zgłoszenia klas  drugiej i trzeciej sumują się).

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do dnia 

13 października 2019 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając ikonę poniżej:

Nagrody w konkursie

 

Rodzic ucznia, wyrażającego chęć uczestnictwa w konkursie, wpłaca nauczycielowi  organizującemu kwotę wpisowego w wysokości 10 zł (zawiera VAT). W okresie poprzedzającym konkurs na adres szkoły przesłane zostają materiały konkursowe (arkusz konkursowy, protokół przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja).  Po zakończeniu konkursu nauczyciel - koordynator, najpóźniej 7 dni po napisaniu, odsyła wypełnione przez uczniów karty konkursowe wraz z protokołem oraz dokonuje wpłaty na konto:

Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.

ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź

21 1140 2004 0000 3802 7664 0586

 

Termin zapisów do konkursu

13 października 2019

 

Termin przeprowadzenia konkursu

21 - 25 października 2019

Ogłoszenie wyników

31 grudnia 2019


          


          


          


          

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660