/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Zakres konkursu Synapsik "MEN"

sesja jesienna 

(15– 19 października 2018 roku)

Klasa 3

„Nasza Szkoła" - klasa 2 cz. I (matematyka i ed. zintegrowana)

„Nasza Szkoła" - klasa 2 cz. II (matematyka i ed. zintegrowana)

„Nasza Szkoła" - klasa 2 cz. III (matematyka i ed. zintegrowana)

„Nasza Szkoła" - klasa 2 cz. IV (matematyka i ed. zintegrowana)

Klasa 2

„Nowi Tropiciele” – klasa 1 cz. 1

„Nowi Tropiciele” – klasa 1 cz. 2

„Nowi Tropiciele” – klasa 1 cz. 3

„Nowi Tropiciele” – klasa 1 cz. 4

„Nowi Tropiciele” – klasa 1 cz. 5

                

                 "Szkolni Przyjaciele"

                 klasa 1 cz. 1, 2, 3, 4
               
                 Matematyka cz. 1, 2

Klasa 2

„Elementarz odkrywców”

klasa 1 (edukacja zintegrowana)

część 1, 2, 3, 4
 

 

Klasa 2

„Gra w kolory” – klasa 1 cz. 1

„Gra w kolory” – klasa 1 cz. 2

„Gra w kolory” – klasa 1 cz. 3

„Gra w kolory” – klasa 1 cz. 4

                                       

                                        „Oto Ja” – klasa 1 cz. 1
                                        „Oto Ja” – klasa 1 cz. 2

„Ja i moja szkoła” na nowo – klasa 1 cz. 1, 2, 3, 4, 5

Klasa 2

Szanowni nauczyciele, w związku z rozpoczęciem 1 września 2017 wdrażania reformy edukacji oraz z wprowadzeniem nowych podstaw programowych zmianie ulega zakres programowy konkursu Synapsik "MEN" dla klas drugich szkół podstawowych. Jesienią roku 2018 ósma edycja konkursu Synapsik "MEN" bazować będzie na treściach zawartych w przedstawionych poniżej podręcznikach.   

klasa 1 (wiosna 2019)

„Elementarz odkrywców” – klasa 1 cz. 1 (edukacja matematyczna)
„Elementarz odkrywców” – klasa 1 cz. 2 (edukacja matematyczna) 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660