/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/


Klasa 1

1. Czasowniki modalne.
2. Czas Present Perfect a Past Simple.
3. Strona bierna
4. Okresy warunkowe.
5. Mowa zależna.
6. Phrasal verbs.
7. Used to.
8. So oraz neither.
9. Często mylone czasowniki.
10. Pogoda.
11. Przysłówki sposobu.
12. Przymiotniki dzierżawcze, zaimki dzierżawcze.
13. Zaimki w funkcji dopełnienia.
14. Zwierzęta.
15. Fobie i lęki.
16. Przysłowia.
17. Przemieszczanie się.


Klasa 2

1. Słowotwórstwo.
2. Czasowniki z przyimkami.
3. Praca.
4. Nazwy zawodów.
5. Przymiotniki z przyimkami.
6. Określniki ilościowe: few, a few, little a little itp.
7. Mowa zależna.
8. Zaimki względne: who, which, where itp.
9. Strona bierna.
10. Zakupy.
11. Okres warunkowy- trzeci.
12. Phrasal verbs.
13. Question tags.
14. Pytania pośrednie.


Klasa 3

1. Czasowniki często mylone.
2. Konstrukcja ”would rather i had better”.
3. Czasowniki modalne. 
4. Idiomy.
5. Części ciała.
6. Czasowniki określające sposoby patrzenia.
7. Gerund oraz Infinitive.
8. Used to.
9. Muzyka – słownictwo.
10. Spanie – słownictwo.
11. Słowotwórstwo.
12. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
13. Określniki ilościowe.
14. Zaimki względne.
15. Przysłowia.

Pobierz zakres

Edycja IX

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660