/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/


Klasa 3

1.   Czas Past Simple.

2.   Czas Past Perfect.

3.   Czas Past Perfect Continuous.

4.   Czas Future Simple.

5.   Konstrukcja BE GOING TO.

6.   Okresy warunkowe: zerowy i pierwszy..

7.   Zdania okolicznikowe celu.

8.   Stopniowanie przymiotników.

9.   Question tags.

10. Gerunds i Infinitives.

11. Czasowniki z przyimkami.

12. Proszenie o rady i udzielanie rad.

13. Oferowanie.

14. Części ciała.

15. Phrasal verbs.

16. Sprzęt kuchenny – słownictwo.

17. Jedzenie.

18. Ubrania.

Pobierz zakres

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660