/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Gramatyka:

1. Wyrażenie es gibt.

2. Zaimek nieokreślony man.

3. Wyrażanie przynależności.

4. Czasownik wissen.

 

Funkcje językowe:

1. Nazywanie miejsc i instytucji w mieście.

2. Pytanie o drogę i opisywanie jej.

3. Pytanie o lokalizację i określanie jej.

4. Pytanie o znajomość np. miejsca.

5. Wyrażanie pewności.

6. Wyrażanie podziękowania oraz reagowanie na nie.

Gramatyka:

1. Czasowniki modalny sollen.

2. Czasownik lassen.

3. Tryb rozkazujący.

 

 

Funkcje językowe:

1. Części ciała.

2. Choroby, dolegliwości i środki farmaceutyczne.

3. Pytanie o samopoczucie i informowanie o stanie zdrowia.

4. Wyrażanie zaskoczenia.

5. Prośba o radę oraz udzielanie jej.

6. Informowanie o skutkach.

7. Przedstawianie opinii innych osób.

8. Określanie częstotliwości.


Klasa 1 liceum / technikum


Klasa 2 liceum / technikum

Gramatyka:

1. Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym i bez rodzajnika we wszystkich przypadkach.

2. Zdania względne.

3. Tryb przypuszczający.

 

Funkcje językowe:

1. Opisywanie wyglądu i określanie cech charakteru.

2. Charakteryzowania przyszłego współmałżonka.

3. Opisywanie problemów ludzi samotnych.

4. Udzielanie rad osobom przezywającym rozterki.


Klasa 3 liceum / 3 i 4 technikum

Pobierz zakres

Edycja 7

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660