/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Gramatyka:

1. Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone.
2. Czasowniki z wymianą samogłoski tematycznej.
3. Czasownik modalny können.
4. Przeczenie kein.
5. Rzeczowniki złożone.
6. Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym.

 

Funkcje językowe:

1. Przedmioty szkolne, zajęcia dodatkowe oraz przybory szkolne.
2. Opisywanie szkoły, planu lekcji i zajęć.
3. Mundurki szkolne – podawanie argumentów za i przeciw.
4. Wyrażanie zgody i sprzeciwu oraz określanie priorytetów.
5. Produkty spożywcze, posiłki i lokale gastronomiczne.
6. Określanie zdrowych i niezdrowych nawyków żywieniowych.
7. Składanie zamówienia w restauracji.
8. Podawanie przepisu na danie.
9. Określanie ilości ( produkty, potrawy).
10. Określanie umiejętności.

Gramatyka:

1. Czasowniki modalne dürfen i wollen.
2. Zdania z aber, oder, und, denn, sondern, deshalb oraz z weil.
3. Imperfekt czasowników sein i haben.
4. Czas przeszły Perfekt.
5. Tworzenie imiesłowu biernego.

 

Funkcje językowe:

1. Popularne dyscypliny sportowe i miejsca uprawiania sportu.
2. Informowanie o problemach, prośba o pomoc.
3. Informowanie o zakazach oraz pytanie o pozwolenie.
4. Uzasadnianie wyboru.
5. Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości.
6. Opisywanie doświadczeń swoich i innych osób.
7. Określanie czasu.
8. Wyrażanie wątpliwości i zdenerwowania.


Klasa 1 liceum / technikum


Klasa 2 liceum / technikum

Gramatyka:

1. Czas przeszły Imperfekt
2. Czas przyszły Futur.
3. Zdania okolicznikowe czasu.
4. Zdania przyzwalające: obwohl, trotzem.
5. Pytania zależne.

 

Funkcje językowe:

1. Opisywanie wydarzeń z przeszłości.
2. Określanie czasu oraz relacji czasowych wydarzeń w teraźniejszości i przeszłości.
3. Wyrażanie zachwytu i radości.
4. Opisywanie problemów współczesnego świata oraz wyrażanie zaniepokojenia i troski.
5. Przedstawianie swoich marzeń, nadziei i planów.
6. Opisywanie wyników ankiety.


Klasa 3 liceum / 3 i 4 technikum

Pobierz zakres

Edycja IX

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660