Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660

 

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Gramatyka:

1. Rzeczowniki.
2. Przyimki.
3. Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone.
4. Przeczenie kein.
5. Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym.

 

Funkcje językowe:

1.Typy domów, mieszkań i pomieszczeń i wyposażenia mieszkania.
2. Opisywania miejsca zamieszkania, mieszkania i swojego pokoju.
3. Określanie położenia mebli i sprzętów.
4. Uzasadnianie wyboru mieszkania.
5. Pytanie o opinię oraz wyrażanie jej.
6. Przedmioty szkolne, zajęcia dodatkowe oraz przybory szkolne.
7. Opisywanie szkoły, planu lekcji i zajęć.
8. Mundurki szkolne – podawanie argumentów za i przeciw.
9. Wyrażanie zgody i sprzeciwu oraz określanie priorytetów.

Gramatyka:

1. Przymiotnik.
2. Zaimki osobowe.
3. Odmiana zaimka wer?
4. Czasowniki modalne dürfen i wollen.
5. Zdanie poboczne.
6. Zdania z aber, oder, und, denn, sondern, deshalb oraz z weil.

 

Funkcje językowe:

1. Zainteresowania własne oraz innych osób.
2. Cechy charakteru.
3. Opisywanie innych osób.
4. Plany na przyszłość.
5. Pytania o opinię i przynależność oraz wyrażanie ich.
6. Popularne dyscypliny sportowe i miejsca uprawiania sportu.
7. Informowanie o problemach, prośba o pomoc.
8. Informowanie o zakazach oraz pytanie o pozwolenie.
9. Uzasadnianie wyboru.


Klasa 1 liceum / technikum


Klasa 2 liceum / technikum

Gramatyka:

1. Odmiana słaba rzeczownika.
2. Dopełniacz rzeczownika.
3. Zdanie okolicznikowe celu ze spójnikiem damit oraz konstrukcja z um ... zu.
4. Czas przeszły Imperfekt. 
5. Zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami als, wenn, nachdem, bevor, während.

 

Funkcje językowe:

1. Zawody oraz czynności i umiejętności z nimi związane.
2.  Zawody – zalety i zady.
3. Wybór zawodu i uzasadnienie do.
4. Wyrażanie życzeń, planów, zamierzeń, celi.
5.  Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości, przeżyciach własnych i innych osób.
6. Określanie relacji czasowych wydarzeń w teraźniejszości i przeszłości.
7. Wyrażanie czynności powtarzających się oraz zachwytu i radości.


Klasa 3 liceum / 3 i 4 technikum

Pobierz zakres

Edycja XI