/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Gramatyka:

1. Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone.

2. Czasowniki z wymianą samogłoski tematycznej.

3. Czasownik modalny können.

4. Przeczenie kein.

5. Rzeczowniki złożone

6. Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym.

 

Funkcje językowe:

1. Przedmioty szkolne, zajęcia dodatkowe oraz przybory szkolne.

2. Opisywanie szkoły, planu lekcji i zajęć.

3. Mundurki szkolne – podawanie argumentów za i przeciw.

4. Wyrażanie zgody i sprzeciwu oraz określanie priorytetów.

5. Produkty spożywcze, posiłki i lokale gastronomiczne.

6. Określanie zdrowych i niezdrowych nawyków żywieniowych.

7. Składanie zamówienia w restauracji.

8. Podawanie przepisu na danie.

9. Określanie ilości (produkty, potrawy).

10. Określanie umiejętności.

Gramatyka:

1. Czasowniki modalne dürfen i wollen.

2. Zdania z aber, oder, und, denn, sondern, deshalb oraz z weil.

3. Imperfekt czasowników sein i haben.

4. Czas przeszły Perfekt.

5. Tworzenie imiesłowu biernego.

 

Funkcje językowe:

1. Popularne dyscypliny sportowe i miejsca uprawiania sportu.

2. Informowanie o problemach, prośba o pomoc.

3. Informowanie o zakazach oraz pytanie o pozwolenie.

4. Uzasadnianie wyboru.

5. Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości.

6. Opisywanie doświadczeń swoich i innych osób.

7. Określanie czasu.

8. Wyrażanie wątpliwości i zdenerwowania.


Klasa 1 liceum / technikum


Klasa 2 liceum / technikum

Gramatyka:

1. Czas przeszły Imperfekt.

2. Czas przyszły Futur.

3. Zdania okolicznikowe czasu.

4. Zdania przyzwalające: obwohl, trotzem.

5. Pytania zależne.

 

Funkcje językowe:

1. Opisywanie wydarzeń z przeszłości.

2. Określanie czasu oraz relacji czasowych wydarzeń w teraźniejszości i przeszłości.

3. Wyrażanie zachwytu i radości.

4. Opisywanie problemów współczesnego świata oraz wyrażanie zaniepokojenia i troski.

5. Przedstawianie swoich marzeń, nadziei i planów.

6. Opisywanie wyników ankiety.


Klasa 3 liceum / 3 i 4 technikum

Pobierz zakres

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660