/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Gramatyka:

1. Czasowniki regularne.

2. Czasowniki: haben i sein.

3. Pytania ogólne i szczegółowe.

4. Rzeczownik z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym.

5. Przyimki lokalne.

 

Funkcje językowe:

1. Nazywanie członków rodzin, opisywanie ich oraz przedstawianie innych osób i ich rodzin.

2. Informowanie o danych personalnych.

3. Wyrażanie opinii o zwierzętach domowych.

4. Wyrażanie przypuszczeń oraz podawanie przyczyn.

5. Nazywanie typów domów, mieszkań, pomieszczeń oraz wyposażenie mieszkania.

6. Opisywanie miejsca zamieszkania, mieszkania i swojego pokoju.

7. Określanie położenia mebli i sprzętów domowych.

8. Wyrażanie wyboru mieszkania.

9. Pytanie o opinię oraz wyrażanie jej.

Gramatyka:

1. Czasowniki modalne: müssen, mögen oraz forma möchte.

2. Czasowniki rozdzielnie złożone.

3. Zaimki osobowe w mianowniku, bierniku i celowniku.

4. Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym w mianowniku.

5. Zdanie poboczne ze spójnikiem wenn.

6. Odmiana zaimka wer w bierniku i celowniku.

 

 

Funkcje językowe:

1. Opisywanie czynności dnia powszedniego oraz relacjonowanie własnego przebiegu dnia jak i innych osób.

3. Pytanie o czas i określanie czasu.

4. Wyrażanie życzeń.

5. Opisywanie innych osób oraz nazywanie cech charakteru.

6. Opowiadanie o swoich zainteresowaniach i planach na przyszłość oraz innych osób.

7. Pytanie o opinię i przynależność oraz ich wyrażanie.

8. Wyrażanie emocji.


Klasa 1 liceum / technikum


Klasa 2 liceum / technikum

Gramatyka:

1. Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym w mianowniku i bierniku.

2. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

3. Dopełniacz rzeczownika.

3. Odmiana słaba rzeczownika we wszystkich przypadkach.

4. Zdania okolicznikowe celu ze spójnikiem damit oraz konstrukcja z um ... zu.

 

Funkcje językowe:

1. Opisywanie wyglądu, charakteru oraz zachowania innych osób.

2. Porównywanie cech osób i przedmiotów.

3. Opisywanie części garderoby, stylu ubierania się, wyrażanie opinii na temat ubrań oraz udzielanie rad na temat sposobu ubierania się.

4. Opowiadanie o znanych osobach.

5. Nazywanie zawodów, czynności z nimi związanych oraz umiejętności potrzebnych do ich wykonywania.

6. Nazywanie zalet i wad zawodów.

7. Informowanie o wyborze zawodu i uzasadnienie go.

8. Wyrażanie życzeń, planów i celu

9. Pytanie przynależność oraz wyrażanie jej.


Klasa 3 liceum / 3 i 4 technikum

Pobierz zakres

Edycja 8

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660