/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Gramatyka:

1. Rzeczownik i zaimek osobowy w mianowniku, bierniku i celowniku.

2. Czasowniki zwrotne i modalne w czasie teraźniejszym.

3. Czas przeszły Perfekt oraz Imperfekt czasowników: sein, haben.

4. Tryb rozkazujący.

5. Przysłówki miejsca: hier, dort, oben, anten, vorne, hinten, rechts, links.

 

Funkcje językowe:

1. Życie towarzyskie i rodzinne.

2. Żywienie oraz zakupy i usługi.

3. Kultura, sport i świat przyrody.

4. Zasięganie i udzielanie informacji.

5. Środki transportu, informacja kolejowa oraz kupowanie biletu.

6. Orientacja w terenie, informacja turystyczna, zwiedzanie oraz pobyt w hotelu.

7. Formułowanie poleceń, próśb oraz instrukcji.


Klasa 3 gimnazjum

Pobierz zakres

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660