/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Gramatyka:

1. Czasowniki modalne w czasie przeszłym Imperfekt.

2. Czasownik werden.

3. Partykuła doch.

4. Przyimki miejsca z biernikiem i celownikiem.

 

Funkcje językowe:

1. Popularne zawody oraz opisywanie planów na przyszłość.

2. Zwierzęta.

3. Wygląd zewnętrzny i cechy charakteru.

4. Opisywanie domu, pomieszczeń i wyposażenia.

5. Określanie miejsca i kierunku czynności.

6. Rodzaje krajobrazów. 


Klasa 3 gimnazjum

Pobierz zakres

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660