Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660

 

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Gramatyka:

1. Zaimki dzierżawcze oraz przeczenie kein w celowniku
2. Odmiana czasownika modalnego müssen i sollen.
3. Stopniowanie przymiotników.
4. Imperfekt czasowników haben i sein.
5. Rodzajnik określony i nieokreślony oraz zaimek osobowy w celowniku.
6. Perfekt czasowników regularnych.

 

Funkcje językowe:

1. Opisywanie obowiązków domowych.
2. Opisywanie ludzi, ich cech charakteru i wyglądu.
3. Części garderoby, dialogi w sklepie.
4. Wybór prezentów.
5. Opisywanie ważnych uroczystości, wyrażanie radości i współczucia.
6. Porównywanie cech osób i rzeczy.
7. Opisywanie wydarzeń z przeszłości.

 


Klasa 6

Gramatyka:

1. Rodzajnik określony i nieokreślony w celowniku.
2. Przyimki w celowniku.
3. Zaimki dzierżawcze w celowniku.
4. Czasowniki: sein, stehen, sitzen, liegen i hängen
5. Zwroty: man muss i man kann.
6. Forma möchte … + Infinitiv
7. Zdania ze spójnikami: zwar ... aber, aber ... i darum/ deshalb
8. Przyimki stosowane przy odpowiedzi na pytanie wohin?: zu, nach, in, an, auf; przyimek mit oraz von ... bis, vom ... bis zum.

 

Funkcje językowe:

1. Opisywanie okolicy, w której się mieszka, swojego mieszkania.
2. Określanie położenia przedmiotów.
3. Wady i zalety mieszkania w centrum miasta.
4. Plany wakacyjne; wakacje w mieście.
5. Sposoby spędzania wakacji i ferii zimowych.
6. Podróże dalekie i bliskie.
7. Nazwy krajów.
8. Podawanie wad i zalet podróżowania różnymi środkami lokomocji.

Fortgeschrittene - test zaawansowany, dla uczniów kontynuujących naukę po klasie 6

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7


Klasa 5


Klasa 8 A

Gramatyka:

1. Odmiana czasowników nieregularnych i rozdzielnie złożonych.
2. Prosty i przestawny szyk wyrazów w zdaniu.
3. Zaimki pytające oraz pytanie przez inwersję.
4. Zaimki dzierżawcze w mianowniku.
5. Rodzajnik określony, nieokreślony oraz przeczenie kein w mianowniku i bierniku.

 

Funkcje językowe:

1. Członkowie rodziny zawody i zwierzęta domowe.
2. Opisywanie wyglądu i charakteru.
3. Przedmioty i przybory szkolne oraz oceny.
4. Opisywanie czynności wykonywanych na lekcjach.
5. Dni tygodnia.
6. Liczebniki do 100.

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7


Klasa 7 A

Gramatyka:

1. Zdanie względne i zaimek względny.
2. Zdanie podrzędne ze spójnikiem weil.
3. Czasowniki können i sollen w trybie przypuszczającym Konjunktiv Imperfekt.

 

Funkcje językowe:

1. Analizowanie powodów kłótni.
2. Udzielanie rad dotyczących rozwiązywania problemów.
3. Marzenia i wyobrażenia dotyczące krewnych.


Klasa 8 F

Fortgeschrittene - test zaawansowany, dla uczniów kontynuujących naukę po klasie 6

Pobierz zakres

Gramatyka:

1. Zaimek nieosobowy es.
2. Partykuła doch.
3. Czasowniki po których występuje biernik np.: besuchen, kaufen, fraget, hassen, mögen, aufräumen, sehen ...
4. Odmiana rodzajnika określonego w mianowniku i bierniku.
5. Odmiana czasownika möchte.

 

Funkcje językowe:

1. Zjawiska atmosferyczne i ich opisywanie.
2. Nazwy miesięcy i pór roku. Opowiadanie, którą porę roku lubi się najbardziej i dlaczego.
3.  Czynności wykonywane w czasie wolnym.  Opisywanie, co lubi się robić trochę, co bardzo, a co najbardziej. Częstotliwość wykonywania danych czynności.
4. Informowanie o dacie swoich urodzi oraz z kim je się obchodzi.  Zapraszanie gości, wyrażanie prośby dotyczącej prezentów, składanie życzeń.

 


Klasa 4

Gramatyka:

1. Liczebniki do 100.
2. Odmiana czasowników regularnych: kommen, wochnen, machen, reiten itp. oraz czasowników sein i mögen.
3. Zaimki pytające oraz pytanie przez inwersję.
4. Przeczenia nein i nicht.
5. Zaimki dzierżawcze mein/ meine, dein/ deine w mianowniku.
6. Dopełniacz nazw własnych np.: Annas Mutter.

 

 

Funkcje językowe:

1. Formy powitania i pożegnania.
2. Przedstawianie się i pytanie innych skąd pochodzą, ile mają lat itp.
3. Opisywanie członków rodziny i przyjaciół.
4. Opisywanie tego, co się lubi, oraz pytanie o to innych.

 

Gramatyka:

1. Zdanie podrzędne ze spójnikiem wenn.
2. Konstrukcja um ... zu.
3. Czas przeszły Perfekt.
4. Zdania podrzędne ze spójnikiem dass w czasie przeszłym Perfekt. 
5. Czas przeszły Imperfekt czasownika sein.

 

Funkcje językowe:

1. Nauka języków obcych, oferta kursów językowych oraz podróże z nimi związane.
2. Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości; pytania i odpowiedzi.


Klasa 7 F

Edycja XI