/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Gramatyka:

1. Odmiana rodzajnika nieokreślonego, zaimka dzierżawczego oraz przeczenia kein w mianowniku i bierniku.

2. Czasowniki nieregularne: essen, helfen, sehen, lesen.

3. Czasowniki rozdzielnie złożone z przedrostkami: an, auf, ein, fern, los, raus, zu, zurück.

 

Funkcje językowe:

1. Pytanie o godzinę i podawanie czasu.

2. Dni tygodnia i pory dnia.

3. Opisywanie swojego dnia powszedniego.

 

Gramatyka:

1. Odmiana czasowników regularnych oraz sein i mögen w liczbie pojedynczej.

2. Budowa zdania oznajmującego oraz pytającego.

3. Przeczenia nein i nicht.

 

Funkcje językowe:

1. Formy powitania i pożegnania.

2. Przedstawianie siebie i innych osób.

3. Zadawanie pytań oraz udzielanie na nie odpowiedzi zarówno twierdzących jak i przeczących.

4. Liczebniki do 20.

5. Zarys geografii krajów niemieckojęzycznych.


Klasa 5


Klasa 7 A

Gramatyka:

1. Liczebniki porządkowe.

2. Zaimki osobowe w bierniku i celowniku.

3. Zaimek nieokreślony man.

4. Zaimki dzierżawcze w bierniku.

5. Przyimek für.

 

Funkcje językowe:

1. Nazwy pór roku oraz miesięcy.

2. Podawanie dat.

3. Zaproszenie na przyjęcie, oraz odpowiedź na nie.

4. Przygotowania do przyjęcia.

5. Prezenty oraz składanie życzeń.

6. Święta i zwyczaje świąteczne

Fortgeschrittene - test zaawansowany, dla uczniów kontynuujących naukę po klasie 6

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7


Klasa 4


Klasa 8 A

Gramatyka:

1. Przymiotnik w funkcji przydawki:

     - odmiana przymiotnika z rzeczownikiem z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym,

     - odmiana przymiotnika z rzeczownikiem z zaimkiem dzierżawczym i przeczeniem kei.

2. Pytania z was für (ein...)... oraz z welch…

3. Forma würde- z bezokolicznikiem.

 

Funkcje językowe:

1. Pytanie o cechy charakteru, wygląd zewnętrzny oraz udzielanie odpowiedzi.

2. Udzielanie oraz uzyskiwanie informacji na temat ubioru.

3. Wyrażanie opinii o modzie.

4. Znaki zodiaku.


Klasa 8 F

Fortgeschrittene - test zaawansowany, dla uczniów kontynuujących naukę po klasie 6

Pobierz zakres

Gramatyka:

1. Odmiana czasowników w liczbie pojedynczej: sein, wohnen, kommen, heißen.

2. Liczebniki do 12.

3. Zaimki pytające: was, wie, wie alt, wo, woher.

 

Funkcje językowe:

1. Formy powitania i pożegnania.

2. Przedstawianie się (imię i nazwisko, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek) oraz pytanie o to innych.

3. Nazwy krajów niemieckojęzycznych wraz ze stolicami.

 

Gramatyka:

1. Czasowniki modalne: wollen, können.

2. Rodzajnik określony i nieokreślony w celowniku.

3. Zaimek dzierżawczy w mianowniku i bierniku.

 

Funkcje językowe:

1. Opisywanie drogi i środków lokomocji.

2. Opisywanie swojej okolicy, domu, pokoju.

3. Nazwy pomieszczeń, mebli oraz określanie ich położenia.


Klasa 6

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7

Gramatyka:

1. Dopełniacz

2. Zdania podrzędne ze spójnikiem dass.

3. Czasownik werden.

4. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

 

Funkcje językowe:

1. Pytanie o wykonywany zawód oraz udzielanie odpowiedzi.

2. Pytanie o plany zawodowe oraz udzielanie odpowiedzi.

3. Pytanie o czynności związane z wykonywanym zawodem oraz udzielanie odpowiedzi.

4. Pytanie o pracę w wybranym zawodzie oraz wyrażanie opinii na ten temat.

5. Pytanie o przynależność rzeczy do danej osoby oraz udzielanie odpowiedzi.

6. Pytanie o plany, prognozy i zamiar wykonania czegoś oraz udzielanie odpowiedzi.


Klasa 7 F

Edycja 8

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660