/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Gramatyka:

1. Czasowniki modalne: wollen, können.
2. Rodzajnik określony i nieokreślony w celowniku.
3. Zaimek dzierżawczy w mianowniku i bierniku.

 

Funkcje językowe:

1. Opisywanie drogi i środków lokomocji.
2. Opisywanie swojej okolicy, domu, pokoju.
3. Nazwy pomieszczeń, mebli oraz określanie ich położenia. 

 


Klasa 6

Gramatyka:

1. Liczebniki porządkowe.
2. Zaimki osobowe w bierniku i celowniku.
3. Zaimek nieokreślony man.
4. Zaimki dzierżawcze w bierniku.
5. Przyimek für.

 

Funkcje językowe:

1. Nazwy pór roku oraz miesięcy.
2. Podawanie dat.
3. Zaproszenie na przyjęcie, oraz odpowiedź na nie.
4. Przygotowania do przyjęcia.
5. Prezenty oraz składanie życzeń.
6. Święta i zwyczaje świąteczne.

Fortgeschrittene - test zaawansowany, dla uczniów kontynuujących naukę po klasie 6

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7


Klasa 5


Klasa 8 A

Gramatyka:

1. Odmiana czasowników regularnych oraz sein i mögen w liczbie pojedynczej.
2. Budowa zdania oznajmującego oraz pytającego.
3. Przeczenia nein i nicht.

 

Funkcje językowe:

1. Formy powitania i pożegnania.
2. Przedstawianie siebie i innych osób.
3. Zadawanie pytań oraz udzielanie na nie odpowiedzi zarówno twierdzących jak i przeczących.
4. Liczebniki do 20.
5. Zarys geografii krajów niemieckojęzycznych.

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7


Klasa 7 A (5-10 listopada 2020)

Gramatyka:

1. Przymiotnik w funkcji przydawki.
2. Odmiana przymiotnika z rzeczownikiem z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym.
3. Odmiana przymiotnika z rzeczownikiem z zaimkiem dzierżawczym i przeczeniem kein.
4. Pytania z was für (ein...)... oraz z welch… .
3. Forma würde z bezokolicznikiem.

 

Funkcje językowe:

1. Pytanie o cechy charakteru, wygląd zewnętrzny oraz udzielanie odpowiedzi.
2. Udzielanie oraz uzyskiwanie informacji na temat ubioru.
3. Wyrażanie opinii o modzie.
4. Znaki zodiaku.


Klasa 8 F

Fortgeschrittene - test zaawansowany, dla uczniów kontynuujących naukę po klasie 6

Pobierz zakres

Gramatyka:

1. Odmiana rodzajnika nieokreślonego, zaimka dzierżawczego oraz przeczenia kein w mianowniku i bierniku.
2. Czasowniki nieregularne: essen, helfen, sehen, lesen.
3. Czasowniki rozdzielnie złożone z przedrostkami: an, auf, ein, fern, los, raus, zu, zurück.

 

Funkcje językowe:

1. Pytanie o godzinę i podawanie czasu.
2. Dni tygodnia i pory dnia.
3. Opisywanie swojego dnia powszedniego.

 


Klasa 4 (5-10 listopada 2020)

Gramatyka:

1. Odmiana czasowników w liczbie pojedynczej: sein, wohnen, kommen, heißen.
2. Liczebniki do 12.
3. Zaimki pytające: was, wie, wie alt, wo, woher.

 

Funkcje językowe:

1. Formy powitania i pożegnania.
2. Przedstawianie się (imię i nazwisko, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek) oraz pytanie o to innych.
3. Nazwy krajów niemieckojęzycznych wraz ze stolicami. 

 

Gramatyka:

1. Dopełniacz
2. Zdania podrzędne ze spójnikiem dass
3. Czasownik werden.
4. Wyrażanie przyszłości
5. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

 

Funkcje językowe:

1. Zawody i czynności związane z ich wykonywaniem.
2. Plany zawodowe: pytania, odpowiedzi, wyrażanie opinii.
3. Przynależność rzeczy.
4. Pytanie o plany, prognozy i zamiar wykonania czegoś oraz udzielanie odpowiedzi.
5. Porównywanie osób.


Klasa 7 F

Edycja X

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660