/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

1.   Przedstawianie się i podawanie wieku.

2.   Czynności.

3.   Proponowanie.

4.   Liczebniki 1-20.

5.   Dni tygodnia.

6.   Pomieszczenia w domu.

7.   Przyimki miejsca.

8.   Kolory.

9.   Przedmioty charakterystyczne dla pomieszczeń w domu.

10. Nazwy zwierząt.

11. Czasowniki wyrażające to, co lubimy robić w wolnym czasie.

12. Pogoda.

13. Zwroty używane w codziennym życiu: witanie się, żegnanie, dziękowanie itp.

14. Zabawki i przedmioty używane do zabawy.

15. Słownictwo związane z Bożym Narodzeniem.

16. Halloween – słownictwo.

 

 


Klasa 2

1.   Przedstawianie się:  podawanie imienia , wieku.

2.   Kolory.

3.   Liczebniki 1-20.

4.   Nazwy miesięcy.

5.   Dni tygodnia.

6.   Pory roku.

7.   Przedmioty związane ze szkołą.

8.   Przyimki miejsca.

9.   Nazwy zwierząt.

10. Części ciała zwierząt.

11. Halloween.

12. Nazwy ubrań.

13. Boże Narodzenie – słownictwo.

14. Nazwy członków rodziny.

15. Czasownik „have got”

16. Czasownik „To Be”.

 

 


Klasa 3

1.   Czasownik „TO BE”

2.   Przedimki: nieokreślone, określone itd.

3.   Przedmioty szkolne.

4.   Godziny.

5.   Konstrukcja „There is” i „There are”.

6.   Przyimki miejsca.

7.   Czasownik modalny “can”: umiejętności, prośby

8.   Nazwy zawodów.

9.   Części ciała.

10. Nazwy zwierząt.

11. Forma dzierżawcza  “-‘s “.

12. Liczebniki 1- 100.

 


Klasa 4

1.   Nazwy zwierząt.

2.   Godziny.

3.   Przysłówki częstotliwości.

4.   Nazwy zawodów i przymiotniki opisujące zawody.

5.   Proponowanie.

6.   Czasownik modalny can.

7.   Przedimki.

8.   Czasowniki określające czynności domowe.

9.   Ubrania.

10. Sporty i sprzęt potrzebny do ich wykonywania.

11. Jedzenie.

12. Przyimki czasu: at, in , on itd.

13. Czas Present Simple i Present Continuous.

14. Przyimki miejsca.

15. Nazwy członków rodziny.

16. Stopniowanie przymiotników.

17. Nazwy sklepów.


Klasa 5

1.   Części ciała.

2.   Jedzenie.

3,   Sprzęt do gry w sporty.

4.   Czas Presnt Simple i Present Continuous.

5.   Podróżowanie – słownictwo.

6.   Choroby I dolegliwości.

7.   Wyrażanie aprobaty i dezaprobaty.

8.   Gotowanie – sposoby przyrządzania potraw.            

9.   Miejsca w mieście.

10.  Some, any, a i an – zastosowanie.

11. Zaimki w funkcji dopełnienia.

12. Przymiotniki i zaimki dzierżawcze.

13. Podawanie dat.

14. Stopniowanie przymiotników.

15. Przysłówki sposobu.

16. Nazwy zawodów.


Klasa 6


Klasa 7


Klasa 8

1.   Much, many , a lot of

2.   Czasowniki z przyimkami.

3.   Czas Present Simple i Present Continuous.

4.   Czas Past Simple,

5.   Czas Present Perfect.

6.   Past Perfect.

7.   Konstrukcja used to

8.   Słownictwo związane z ekologią.

9.   Słownictwo związane z pieniędzmi.

10. Słownictwo związane ze szkołą.

Pobierz zakres

1. Liczebniki1-1000

2. Miesiące.

3. Daty

4. Kraje i narodowości.

5. Rodzina.

6. Sklepy, zakupy.

7. Present Simple a Present Continuous.

8.  Nazwy zawodów.

9. Przymiotniki I zaimki dzierżawcze.

10. Zaimki w funkcji dopełnienia.

11. Too i enough.

12. Przymiotniki określające osobowość.

13. Pryzmiotniki y pryzimkami.

14. Konstrukcja z “used to”.

15. Phrasal verbs.

16. Przyimki czasu.

17. Obowiązki domowe – słownictwo.

18. Konstrukcja TO BE GOING TO.

1.   Powitania, pożegnania, dziękowanie, pytania o wiek– zwroty.

2.   Liczebniki 1-12.

3.   Nazwy przyborów szkolnych.

4.   Części ciała.

5.   Nazwy czynności określające nasze zmysły.

6.   Członkowie rodziny.

7.   Kolory.

8.   Nazwy zwierząt.

9.   Nazwy zabawek.

10. Rzeczy, które znajdziemy w szkole.

11. Czynności wykonywane w wolnym czasie


Klasa 1

Edycja IX

w przygotowaniu

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660